Hrabro Srce


Udruženje  je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija osnovana 2015.godine i registrovano po Zakonu o udruženjima i fondacijama. 

 

Krajnji cilj Uduženja je HITNO osnivanje i finansiranje dnevnog centra za članove Udruženja.

 

Udruženje se financira putem programa i projekata na koje se prijavljuje na konkurse raspisane od strane gradske vlasti, vlasti Republike Srpske, vlasti Bosne i Hercegovine i konkurse inostranih donatora koji su na raspolaganju u Bosni i Hercegovini.

Možete podržati odraslu osobu s autizmom, korisnika životne i stambene zajednice  novčanom donacijom ili donacijom u naturi.
 

Podržite realizaciju projekata i razvoj novih aktivnosti Udruženja doniranjem finansijskih sredstava, rada ili materijala :

-školski pribor, pribor za likovno, školske torbe, pernic, sveske,hobby materijali

-sobni rekviziti-lopte, čunjevi, trake za hodanje, sprave za rastezanje, soni bicikl

-rekviziti za rekreaciju na otvorenom : bicikli, izrada različitih sprava  za razne igre i vještine kretanja u prostoru.

-higijenski materijal

 

Možete pokloniti dar u nekim prilikama npr. Nova Godina , Božić, obilježavanje svjetskog dana invalida 03.12., Vaskrs.....

 

Možete se lično uključiti u neku od aktivnosti Udruženja.

 

Možete inicirati neke nove ideje i njihovu realizaciju u muzičkoj i likovnoj aktivnosti.

 

Možete volontirati u Udruženju.