Family Dent BL


KONTAKT

Adresa: Dr Mladena Stojanovića 117a,  Banja Luka

Telefon: +387 51/262-888

FB:https://www.facebook.com/Family-Dent-BL-478850832599602/

Radno vrijeme

10:00h – 18:00h

Osnovna ideja u našoj praksi je individualizovan pristup, personalizovanost i programiranost svakog zakazanog termina za efikasan rad i potpunu posvećenost pacijentu.

Praćenje svetskih trendova i stalno stručno usavršavanje su osnovne karakteristike koje ordinaciju izdvajaju u Banja Luci za usluge dentalnog turizma ... omogućujemo svojim pacijentima tretman na nivou najnovijih dostignuća moderne stomatologije.

USLUGE:

  • Preventivna stomatologija
  • Konzervativna stomatologija
  • Paradontologija
  • Endodoncija
  • Stomatološka protetika
  • Oralna hirurgija
  • Implantologija
  • Dječija stomatologija
  • Ortopedija vilice