Deamedica - ZU Specijalistički centar Banja Luka


 

Kako smo počeli?

Deamedica je osnovana 2001. godine kao jedna od prvih privatnih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Tokom vremena, prepoznavali smo i pratili potrebe stanovništva za kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Od samog osnivanja pa sve do danas, Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom mjestu mogu potražiti sve zdravstvene usluge na vrhunskom nivou. Opredjeljeni smo za kvalitet medicinskih usluga bez kompromisa,

svakodnevno podižući nivo zdravstvene zaštite naših pacijenata.

 

  

Deamedica je osnovana 2001. godine kao jedna od prvih privatnih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Tokom vremena, prepoznavali smo i pratili potrebe stanovništva za kvalitetnim zdravstvenim ustanovama.           

Od samog osnivanja, pa sve do danas, Deamedica je bila ustanova gdje pacijenti na jednom mjestu mogu potražiti sve zdravstvene usluge na vrhunskom nivou.

Stalni porast broja pacijenata i zaposlenih medicinskih stručnjaka rezultat su kontinuiranog ulaganja u ljudske i tehničke potencijale. Naš sistem rada omogućava izuzetno brze i efikasne administrativne procedure,

čime našem osoblju omogućavamo da pacijentima posvete maksimalnu pažnju. Sve preglede, intervencije i posjete bilo koje vrste planiramo do detalja, zbog čega nema dugih čekanja.

 

Deamedica danas

Naše usluge možete potražiti na dvije lokacije u Banjaluci. Prva se nalazi u ulici Pave Radana 57, a druga u ulici Vuka Karadžića 6. Na skoro 3.000 kvadratnih metara smještene su ordinacije sa

najsavremenijom dijagnostičkom opremom, laboratorije i ostali sadržaji, koji nivoom usluga i tehničkom opremljenošću stoje uz rame sa najpoznatijim zdravstvenim centrima u regionu.

 

 

Zašto Deamedica?

Punu saradnju ostvarujemo sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Time smo omogućili svim pacijentima koji imaju ovaj vid zaštite da svoja prava iz ove oblasti mogu ostvarivati i u našoj ustanovi. Stalni porast broja pacijenata i zaposlenih medicinskih stručnjaka rezultat su kontinuiranog ulaganja u ljudske i tehničke potecijale.

Naš sistem rada omogućava izuzetno brze i efikasne administrativne procedure, čime našem osoblju omogućavamo da pacijentima posvete maksimalnu pažnju. Sve preglede, intervencije i posjete bilo koje vrste planiramo do detalja, zbog čega nema dugih čekanja. Takve činjenice naši pacijenti često ističu.

 

Usluge

 

Ambulante u našem specijalističkom centru

 

U našoj zdravstvenoj ustanovi rade vrhunski stručnjaci različitih specijalnosti. Na raspolaganju su vam:

 

 

Laboratorijske analize


Na obe naše lokacije nalaze se vrhunski opremljene laboratorije sa najsavremenijim uređajima. U njima možete dobiti pouzdane rezultate analiza u najkraćem vremenskom roku.

LABORATORIJSKE ANALIZE:
 

 • HEMATOLOGIJA SA KOAGULACIJOM
 • BIOHEMIJA
 • IMUNOHEMIJA
  • SVI HORMONI
  • TUMORSKI MARKERI
 • SCRINING TESTOVI
 • PREGLED URINA

SPECIFIČNE LABORATORIJSKE ANALIZE:
(u saradnji sa drugom zdravstvenom ustanovom)
 

 • SPECIFIČNI TUMORSKI MARKERI
 • IMUNOLOGIJA
 • ALERGOLOGIJA
 • MIKROBIOLOGIJA
  • BAKTERIJE
  • PARAZITI
  • VIRUSI
 • CITOGENETIKA
 • LIJEKOVI U KRVI

 

Nova poslovna jedinica

Sa radom je počela naša nova poslovna jedinica – Medicinska elektronika. Na skoro 2.500 kvadratnih metara smještene su ordinacije sa najsavremenijom dijagnostičkom opremom, laboratorije i ostali sadržaji, koji nivoom usluga i tehničkom opremljenošću stoje uz rame sa najpoznatijim zdravstvenim centrima u regionu.

U okviru poslovne jedinice rade i timovi porodične medicine, kod kojih svi naši registrovani pacijenti mogu potražiti zdravstvene usluge koje su ugovorene sa Fondom zdravstvene zaštite RS.


 

Kontakt

DEAMEDICA
Specijalistički centar

Pave Radana 57, 78000 Banja Luka
Telefoni: (+387 51) 309 222, 309 224
Telefon/fax: (+387 51) 309 221
E-mail: info@deamedica.ba

Poslovna jedinica
Medicinska elektronika


Vuka Karadžića 6, 78000 Banja Luka
Telefoni: (+387 51) 241 222, 215 204
Fax: (+387 51) 241 233